پرش به محتوا

مقالات

تاریخچه کاربرد و توسعه عوامل بیولوژیک جهت کاربرد نظامی

دقیقاً نمی‌توان مرز زمانی مشخصی برای شروع جنگ‌های بیولوژیک  یا کاربرد میکروارگانیسم‌ها و سایر عوامل در جنگ تعیین نمود. تفکیک و اثبات بین عمدی بودن… ادامه »تاریخچه کاربرد و توسعه عوامل بیولوژیک جهت کاربرد نظامی